Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter innehållande verkstads-, service- och kontorslokaler och tillhandahålla kontorsservice samt idka därmed förenlig verksamhet.