Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 2 2
Nettoomsättning (tkr) 0 0 4 655 3 771
Rörelseresultat (tkr) -13 -79 650 1 240
Årets resultat (tkr) 8 15 23 725
Summa eget kapital (tkr) 1 037 1 513 1 978 2 555
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 8.1 -3.6 28.3 38.8
Soliditet % 28.6 40.6 37.6 52.6
Omsättning/anställd (tkr) - - 2 328 1 886
Resultat/anställd (tkr) - - 325 620
Lön/anställd (tkr) - - 819 394