Företagets verksamhet

Bolaget skall konstruera, tillverka, förvärva och sälja samt att vara återförsäljare och agent för elektroniska och elektriska komponenter och instrument samt annan dylik utrustning, att i samband därmed förvärva, äga och förvalta fast och lös egendomsamt att idka annan därmed förenlig verksamhet.