Styrelse

Namn Befattning
Leif Knut Erik Persson (f. 1961) Verkställande direktör, Ledamot, Ordförande
Björn Mikael Jan Svensson (f. 1965) Huvudansvarig revisor