Företagsinformation 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 16 17 18 21
Nettoomsättning (tkr) 33 036 32 352 35 903 40 324
Rörelseresultat (tkr) 494 299 1 246 660
Årets resultat (tkr) 382 340 898 431
Summa eget kapital (tkr) 21 548 21 166 20 826 19 928
Rörelsemarginal % 1.5 0.9 3.5 1.6
Avk. eget kapital % 1.8 1.6 4.4 1.9
Soliditet % 71.6 74 74.8 70.4
Omsättning/anställd (tkr) 2 065 1 903 1 995 1 920
Resultat/anställd (tkr) 31 18 69 31
Lön/anställd (tkr) 1 713 1 487 1 537 1 506