Företagets verksamhet

Bolaget skall driva rörelse baserad på mekanisk verkstad samt idka därmed förenlig verksamhet.