Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 77 80 77 77
Nettoomsättning (tkr) 204 140 230 215 194 826 204 554
Rörelseresultat (tkr) 17 782 24 387 19 195 16 944
Årets resultat (tkr) 12 402 17 014 10 335 7 739
Summa eget kapital (tkr) 100 779 87 258 68 470 55 646
Rörelsemarginal % 8.7 10.6 9.9 8.3
Avk. eget kapital % 14.1 24.1 20.7 19.2
Soliditet % 60.1 61.5 49.3 39.5
Omsättning/anställd (tkr) 2 651 2 878 2 530 2 657
Resultat/anställd (tkr) 231 305 249 220
Lön/anställd (tkr) 639 564 627 473