Analys

Omsättning

Stafsjö Valves AB har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 13%. 15168 företag i länet.

Rörelsemarginal

Stafsjö Valves AB har det senaste året en rörelsemarginal på 8.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 13%.

Antal anställda

Stafsjö Valves AB har under det senaste året 80 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.13.

Soliditet

Stafsjö Valves AB har under det senaste året en soliditet på 49.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 13%.

Värderating

Stafsjö Valves AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.