Företagets verksamhet

Bolaget skall tillverka snickerier ävensom idka därmed förenlig verksamhet.