Företagsinformation 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 15 17 17 16
Nettoomsättning (tkr) 25 238 33 270 30 181 25 633
Rörelseresultat (tkr) 4 424 5 757 3 539 2 894
Årets resultat (tkr) 2 104 4 294 2 233 1 747
Summa eget kapital (tkr) 14 351 12 153 7 630 5 281
Rörelsemarginal % 17.5 17.3 11.7 11.3
Avk. eget kapital % 28.9 45.7 44.9 37.2
Soliditet % 70.7 66.5 52.5 36
Omsättning/anställd (tkr) 1 683 1 957 1 775 1 602
Resultat/anställd (tkr) 295 339 208 181
Lön/anställd (tkr) 480 470 450 0