Analys

Omsättning

Specialsnickerier i Bottnaryd Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0%. 21128 företag i länet.

Rörelsemarginal

Specialsnickerier i Bottnaryd Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 17.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen %.

Antal anställda

Specialsnickerier i Bottnaryd Aktiebolag har under det senaste året 17 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.00.

Soliditet

Specialsnickerier i Bottnaryd Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 52.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 0%.

Värderating

Specialsnickerier i Bottnaryd Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.