Styrelse

Namn Befattning
Bo Göran David Lindgren (f. 1945) Verkställande direktör, Ledamot, Ordförande
Bo Ulrik Joachim Lindgren (f. 1969) Ledamot, Vice verkställande direktör
Bo Daniel Andreas Lindgren (f. 1975) Ledamot, Vice verkställande direktör
Vanja Gunvor Diana Hakelind (f. 1949) Ledamot
Lars Mikael Edman (f. 1965) Revisor