Företagsinformation 2021-01 2020-01 2019-01 2018-01
Antal anställda 133 130 132 134
Nettoomsättning (tkr) 607 675 524 064 521 089 520 429
Rörelseresultat (tkr) 51 964 25 150 27 510 22 291
Årets resultat (tkr) 42 505 19 958 21 020 14 678
Summa eget kapital (tkr) 65 656 55 864 57 682 41 423
Rörelsemarginal % 8.6 4.8 5.3 4.3
Avk. eget kapital % 67.2 35.8 43.1 29.3
Soliditet % 58.6 61.2 63.6 53
Omsättning/anställd (tkr) 4 569 4 031 3 948 3 884
Resultat/anställd (tkr) 391 193 208 166
Lön/anställd (tkr) 459 439 434 444