Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva köp, försäljning och förvaltning av fastigheter och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.