Företagsinformation 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 7 411 7 079 7 153 7 081
Rörelseresultat (tkr) 3 568 1 869 3 764 3 511
Årets resultat (tkr) 7 26 412 59
Summa eget kapital (tkr) 11 576 11 569 11 544 11 131
Rörelsemarginal % 48.1 26.4 52.6 49.6
Avk. eget kapital % 25 11 26.3 26.4
Soliditet % 14.4 17.3 17.4 16
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -