Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva guldsmedsaffär med verkstad, äga och förvalta värdepapper och fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.