Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 2 2 2 2
Nettoomsättning (tkr) 2 782 2 768 2 622 2 532
Rörelseresultat (tkr) 453 206 122 18
Årets resultat (tkr) 259 149 73 -7
Summa eget kapital (tkr) 1 565 1 219 1 070 997
Rörelsemarginal % 16.3 7.4 4.7 0.7
Avk. eget kapital % 24.8 13 7.1 -0.8
Soliditet % 67 64.9 51.6 50.2
Omsättning/anställd (tkr) 1 391 1 384 1 311 1 266
Resultat/anställd (tkr) 227 103 61 9
Lön/anställd (tkr) 189 284 299 293