Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning och musikagentur ävensom idka därmed förenlig verksamhet.