Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla och tillhandahålla tjänster inom bredband, IT och telefoni och därmed förenlig verksamhet.