Företagsinformation 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 9 9 10 10
Nettoomsättning (tkr) 24 663 25 942 26 234 22 515
Rörelseresultat (tkr) 4 351 5 545 6 988 3 191
Årets resultat (tkr) - 2 1 0
Summa eget kapital (tkr) 27 892 24 599 20 133 14 798
Rörelsemarginal % 17.6 21.4 26.6 14.2
Avk. eget kapital % 12.5 19 30.5 18
Soliditet % 34.3 33 29.3 30.4
Omsättning/anställd (tkr) 2 740 2 882 2 623 2 252
Resultat/anställd (tkr) 483 616 699 319
Lön/anställd (tkr) 681 654 547 494