Analys

Omsättning

UppCom AB har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt -2%. 12076 företag i länet.

Rörelsemarginal

UppCom AB har det senaste året en rörelsemarginal på 17.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen -2%.

Antal anställda

UppCom AB har under det senaste året 9 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda -0.02.

Soliditet

UppCom AB har under det senaste året en soliditet på 29.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten -2%.

Värderating

UppCom AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.