Företagets verksamhet

Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar samt övrig fast egendom och därmed förenlig verksamhet.