Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 177
Rörelseresultat (tkr) -13 -11 -30 -975
Årets resultat (tkr) 63 88 340 -283
Summa eget kapital (tkr) 4 777 4 714 4 626 4 286
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 3.6 4.1 9.4 -16.1
Soliditet % 97.7 97.9 98.4 91.3
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -