Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva utbildnings- och konsultationsverksamhet avseende skogstekniskt kunnande, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.