Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 3 3 3 3
Nettoomsättning (tkr) 2 984 2 624 2 843 3 079
Rörelseresultat (tkr) 52 65 498 216
Årets resultat (tkr) 143 202 386 163
Summa eget kapital (tkr) 517 481 818 599
Rörelsemarginal % 1.7 2.5 17.5 7
Avk. eget kapital % 7.5 7.6 54.5 26.7
Soliditet % 46.5 44.3 54.3 32.3
Omsättning/anställd (tkr) 995 875 948 1 026
Resultat/anställd (tkr) 17 22 166 72
Lön/anställd (tkr) 314 426 464 600