Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva sågverksrörelse och handel med trävaror samt åkerirörelse jämte idka därmed förenlig verksamhet.