Företagsinformation 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 17 16 16 15
Nettoomsättning (tkr) 68 252 69 095 68 452 59 869
Rörelseresultat (tkr) 3 912 4 555 3 219 2 471
Årets resultat (tkr) 1 946 1 446 308 1 579
Summa eget kapital (tkr) 17 175 14 471 12 254 12 367
Rörelsemarginal % 5.7 6.6 4.7 4.1
Avk. eget kapital % 18.4 28 22.2 12.4
Soliditet % 47.3 42.5 33.8 43.8
Omsättning/anställd (tkr) 4 015 4 318 4 278 3 991
Resultat/anställd (tkr) 230 285 201 165
Lön/anställd (tkr) 535 538 523 495