Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva fastighetsförmedling, företagsförmedling samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.