Företagsinformation 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) -7 -8 -16 -9
Årets resultat (tkr) 28 -6 -44 -
Summa eget kapital (tkr) -185 -212 -206 -162
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 0 0 0 0
Soliditet % -50.3 -62.9 -60.8 -42.1
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -