Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att producera, försälja och distribuera energi, att uppföra och driva härför erfoderliga anläggningar, att bedriva installations- och serviceverksamhet i energibranschen samt idka därmed förenlig verksamhet.Genom regional samverkan ska lönsamhetsförutsättningar och synenergier skapas. Bolaget ska beakta en företagsekonomisk god balans mellan samhällsnytta, miljö och ekonomi. Bolaget kan även mot ersättning tillhandahålla resurser för annannärliggande verksamhet. Ändamålet med bolagets verksamhet är att bidra till rationell energiförsörjning inom ledningsbunden infrastruktur i Mjölbykommun med omnejd.