Koncern

KoncernInfo 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 64 63 63 62
Nettoomsättning (tkr) 234 751 267 764 264 898 228 981
Rörelseresultat (tkr) 24 788 46 893 70 874 29 513
Årets resultat (tkr) 13 725 29 531 54 811 12 675
Summa eget kapital (tkr) 407 859 405 353 387 038 330 040
Rörelsemarginal % 10.6 17.5 26.8 12.9
Avk. eget kapital % 3.4 7.5 15.3 3.9
Soliditet % 39.2 38.1 36.6 31.4
Omsättning/anställd (tkr) 3 668 4 250 4 205 3 693
Resultat/anställd (tkr) 387 744 1 125 476
Lön/anställd (tkr) 777 784 761 721