Företagsinformation 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 64 63 63 62
Nettoomsättning (tkr) 179 277 208 705 210 828 177 554
Rörelseresultat (tkr) -1 552 17 148 58 811 4 493
Årets resultat (tkr) 637 46 26 681 69
Summa eget kapital (tkr) 244 349 244 687 236 007 180 742
Rörelsemarginal % -0.9 8.2 27.9 2.5
Avk. eget kapital % -4.1 1.2 19.6 -5
Soliditet % 30.9 30 29 21.5
Omsättning/anställd (tkr) 2 801 3 313 3 346 2 864
Resultat/anställd (tkr) -24 272 934 72
Lön/anställd (tkr) 777 784 761 721