Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva transportverksamhet.