Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 44 40 44 48
Nettoomsättning (tkr) 80 847 65 719 72 570 79 050
Rörelseresultat (tkr) 11 912 10 287 8 789 10 723
Årets resultat (tkr) 7 574 7 076 6 480 7 017
Summa eget kapital (tkr) 22 034 18 963 17 153 18 073
Rörelsemarginal % 14.7 15.7 12.1 13.6
Avk. eget kapital % 43.6 42.7 37.4 47.3
Soliditet % 39.4 38.3 42.2 40.2
Omsättning/anställd (tkr) 1 837 1 643 1 649 1 647
Resultat/anställd (tkr) 271 257 200 223
Lön/anställd (tkr) 538 516 511 510