Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 23 25 26 27
Nettoomsättning (tkr) 48 886 47 294 47 728 48 665
Rörelseresultat (tkr) 15 182 14 996 13 717 14 178
Årets resultat (tkr) 34 023 8 789 9 563 9 352
Summa eget kapital (tkr) 38 238 36 761 41 543 39 105
Rörelsemarginal % 31.1 31.7 28.7 29.1
Avk. eget kapital % 36 26.2 27.7 29.7
Soliditet % 56.7 60.9 62 61.5
Omsättning/anställd (tkr) 2 125 1 892 1 836 1 802
Resultat/anställd (tkr) 660 600 528 525
Lön/anställd (tkr) 1 104 959 989 962