Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 19 19 19 19
Nettoomsättning (tkr) 159 534 158 575 139 715 127 294
Rörelseresultat (tkr) 15 000 11 999 4 537 4 123
Årets resultat (tkr) 10 560 8 580 4 401 4 320
Summa eget kapital (tkr) 63 187 51 379 42 033 38 623
Rörelsemarginal % 9.4 7.6 3.2 3.2
Avk. eget kapital % 20.6 20 8.5 8.4
Soliditet % 81.8 80.1 76.7 75.1
Omsättning/anställd (tkr) 8 397 8 346 7 353 6 700
Resultat/anställd (tkr) 789 632 239 217
Lön/anställd (tkr) 921 868 845 830