Företagsinformation 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 17 16 16 16
Nettoomsättning (tkr) 140 637 140 506 139 339 137 673
Rörelseresultat (tkr) 61 225 55 426 64 739 65 392
Årets resultat (tkr) 43 197 38 837 49 208 44 839
Summa eget kapital (tkr) 958 927 948 132 1 295 949 521 432
Rörelsemarginal % 43.5 39.4 46.5 47.5
Avk. eget kapital % 4.5 3.5 5.6 9
Soliditet % 50.4 47.6 59 40.3
Omsättning/anställd (tkr) 8 273 8 782 8 709 8 605
Resultat/anställd (tkr) 3 601 3 464 4 046 4 087
Lön/anställd (tkr) 692 662 613 608