Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 78 73 88 86
Nettoomsättning (tkr) 244 025 165 430 189 169 267 247
Rörelseresultat (tkr) 43 938 5 141 8 753 32 249
Årets resultat (tkr) 33 700 10 930 5 024 13 406
Summa eget kapital (tkr) 155 141 119 073 107 173 132 037
Rörelsemarginal % 18 3.1 4.6 12.1
Avk. eget kapital % 26.9 10.3 4.1 21
Soliditet % 52.6 46.7 39.4 47
Omsättning/anställd (tkr) 3 129 2 266 2 150 3 108
Resultat/anställd (tkr) 563 70 99 375
Lön/anställd (tkr) 575 561 510 513