Företagsinformation 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 9 9 9 9
Nettoomsättning (tkr) 54 701 46 359 41 626 43 693
Rörelseresultat (tkr) 9 888 5 435 4 256 909
Årets resultat (tkr) 6 075 3 640 2 705 1 013
Summa eget kapital (tkr) 34 200 28 459 26 214 24 009
Rörelsemarginal % 18.1 11.7 10.2 2.1
Avk. eget kapital % 24.7 15.5 12.8 2.4
Soliditet % 72.3 73.4 70 66.6
Omsättning/anställd (tkr) 6 078 5 151 4 625 4 855
Resultat/anställd (tkr) 1 099 604 473 101
Lön/anställd (tkr) 460 449 420 441