Företagsinformation 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 22 25 28 28
Nettoomsättning (tkr) 72 144 72 918 82 690 87 869
Rörelseresultat (tkr) 6 519 4 767 4 535 6 772
Årets resultat (tkr) 4 442 3 451 3 515 5 005
Summa eget kapital (tkr) 35 188 30 170 27 077 24 402
Rörelsemarginal % 9 6.5 5.5 7.7
Avk. eget kapital % 15.4 12.6 13.3 23.5
Soliditet % 66 71.2 63.2 59.6
Omsättning/anställd (tkr) 3 279 2 917 2 953 3 138
Resultat/anställd (tkr) 296 191 162 242
Lön/anställd (tkr) 563 501 518 497