Företagsinformation 2021-10 2020-10 2019-10 2018-10
Antal anställda 33 38 40 39
Nettoomsättning (tkr) 1 240 636 1 108 945 1 111 904 1 034 214
Rörelseresultat (tkr) 85 570 72 109 112 364 120 899
Årets resultat (tkr) 64 168 53 769 89 242 95 568
Summa eget kapital (tkr) 382 760 318 592 264 823 210 581
Rörelsemarginal % 6.9 6.5 10.1 11.7
Avk. eget kapital % 18.3 18.4 37.5 55.3
Soliditet % 42.2 46.5 36.3 29.6
Omsättning/anställd (tkr) 37 595 29 183 27 798 26 518
Resultat/anställd (tkr) 2 593 1 898 2 809 3 100
Lön/anställd (tkr) 720 718 649 729