Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 131 131 142 144
Nettoomsättning (tkr) 323 095 254 396 295 474 297 691
Rörelseresultat (tkr) 50 313 6 581 -6 151 12 679
Årets resultat (tkr) 21 347 -531 -4 717 19 895
Summa eget kapital (tkr) 104 851 65 781 62 157 158 014
Rörelsemarginal % 15.6 2.6 -2.1 4.3
Avk. eget kapital % 45.8 5.7 -9.1 9
Soliditet % 45.3 36.9 35.7 61.7
Omsättning/anställd (tkr) 2 466 1 942 2 081 2 067
Resultat/anställd (tkr) 384 50 -43 88
Lön/anställd (tkr) 591 598 645 640