Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 429 421 477 467
Nettoomsättning (tkr) 4 790 250 4 109 425 4 830 897 5 071 454
Rörelseresultat (tkr) 217 724 127 738 122 036 109 713
Årets resultat (tkr) 3 169 590 10 602 847
Summa eget kapital (tkr) 306 505 304 969 210 729 199 320
Rörelsemarginal % 4.5 3.1 2.5 2.2
Avk. eget kapital % 69.2 46.5 51.9 49.4
Soliditet % 48.5 53.1 28.5 25.7
Omsättning/anställd (tkr) 11 166 9 761 10 128 10 860
Resultat/anställd (tkr) 508 303 256 235
Lön/anställd (tkr) 807 760 739 721