Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 67 72 68 67
Nettoomsättning (tkr) 859 820 592 714 538 173 511 942
Rörelseresultat (tkr) 279 691 30 621 40 328 74 549
Årets resultat (tkr) 164 459 11 163 21 083 42 463
Summa eget kapital (tkr) 389 998 168 035 160 352 156 839
Rörelsemarginal % 32.5 5.2 7.5 14.6
Avk. eget kapital % 79.6 14.4 19.9 45.1
Soliditet % 79.9 69.8 74 70.9
Omsättning/anställd (tkr) 12 833 8 232 7 914 7 641
Resultat/anställd (tkr) 4 174 425 593 1 113
Lön/anställd (tkr) 725 643 606 569