Företagsinformation 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 119 126 103 91
Nettoomsättning (tkr) 294 113 278 146 274 578 243 770
Rörelseresultat (tkr) 23 984 16 350 19 889 20 554
Årets resultat (tkr) 16 019 13 094 14 593 14 213
Summa eget kapital (tkr) 71 206 49 970 43 785 43 472
Rörelsemarginal % 8.2 5.9 7.2 8.4
Avk. eget kapital % 31 27 35.3 39.1
Soliditet % 57.8 52.5 46.2 51.5
Omsättning/anställd (tkr) 2 472 2 208 2 666 2 679
Resultat/anställd (tkr) 202 130 193 226
Lön/anställd (tkr) 608 546 627 632