Företagsinformation 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Antal anställda 366 386 365 356
Nettoomsättning (tkr) 1 020 963 1 084 374 1 254 404 1 120 954
Rörelseresultat (tkr) 139 306 140 002 276 553 248 916
Årets resultat (tkr) 100 896 110 653 206 409 159 146
Summa eget kapital (tkr) 1 207 023 1 097 531 984 393 778 543
Rörelsemarginal % 13.6 12.9 22 22.2
Avk. eget kapital % 9.5 10.9 23.4 28
Soliditet % 81.6 83.1 81.5 77.1
Omsättning/anställd (tkr) 2 790 2 809 3 437 3 149
Resultat/anställd (tkr) 381 363 758 699
Lön/anställd (tkr) 926 778 828 785