Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 86 84 86 92
Nettoomsättning (tkr) 334 275 261 989 223 826 233 910
Rörelseresultat (tkr) 45 955 9 566 8 496 15 452
Årets resultat (tkr) 11 370 2 328 9 631 7 263
Summa eget kapital (tkr) 148 233 136 899 134 776 130 046
Rörelsemarginal % 13.7 3.7 3.8 6.6
Avk. eget kapital % 30.7 7 5.1 11.7
Soliditet % 73.4 76.1 78.2 75.9
Omsättning/anställd (tkr) 3 887 3 119 2 603 2 543
Resultat/anställd (tkr) 534 114 99 168
Lön/anställd (tkr) 652 623 609 585