Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-06 2018-06
Antal anställda 46 48 50 51
Nettoomsättning (tkr) 636 241 647 819 513 080 542 838
Rörelseresultat (tkr) -6 559 -33 755 -31 200 -136 707
Årets resultat (tkr) -10 373 -23 992 -35 488 -105 444
Summa eget kapital (tkr) 168 833 179 206 202 544 184 032
Rörelsemarginal % -1 -5.2 -6.1 -25.2
Avk. eget kapital % -4 -9.9 -29.3 -54.7
Soliditet % 41.2 42.2 28.9 28.8
Omsättning/anställd (tkr) 13 831 13 496 10 262 10 644
Resultat/anställd (tkr) -143 -469 -624 -2 681
Lön/anställd (tkr) 888 831 852 738