Företagsinformation 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 1 855 1 790 1 777 1 667
Nettoomsättning (tkr) 6 696 300 6 958 800 6 787 800 6 444 100
Rörelseresultat (tkr) 683 200 238 600 -32 100 299 500
Årets resultat (tkr) 619 500 175 100 285 500 265 100
Summa eget kapital (tkr) 2 011 146 1 355 573 1 554 533 1 707 646
Rörelsemarginal % 10.2 3.4 -0.5 4.6
Avk. eget kapital % 35.8 12.6 15.5 14.4
Soliditet % 57.9 47.2 50.2 52.1
Omsättning/anställd (tkr) 3 610 3 888 3 820 3 866
Resultat/anställd (tkr) 368 133 -18 180
Lön/anställd (tkr) 721 214 710 648