Företagsinformation 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 11 11 13 13
Nettoomsättning (tkr) 142 646 141 497 139 906 131 040
Rörelseresultat (tkr) 16 189 16 503 11 753 15 243
Årets resultat (tkr) 37 479 13 820 11 011 14 342
Summa eget kapital (tkr) 270 694 236 365 225 866 215 472
Rörelsemarginal % 11.3 11.7 8.4 11.6
Avk. eget kapital % 13.5 6.2 4.8 7.7
Soliditet % 66.5 62.4 60.8 60.7
Omsättning/anställd (tkr) 12 968 12 863 10 762 10 080
Resultat/anställd (tkr) 1 472 1 500 904 1 173
Lön/anställd (tkr) 872 780 747 754